Координатори за Страната


Ямбол: Яна Стоева, тел: 0878 673 249, E-mail:
Троян: Светослав Вълчев, тел: 0888 214 466, E-mail:
Варна: Снежана Георгиева, тел: 0897 887 667, E-mail:
Габрово: Иванка Колева, тел: 0888 088 118; Е-mail: 
Казанлък: Нина Бойчева, тел: 0890 460 656, E-mail:
Кърджали: Анета Якова, тел: 0899 180 067, E-mail:
Търговище: Ефросина Ангелова, тел: 0888 348 517, E-mail:
Добрич: Венелина Бербенкова, тел: 0895123696, E-mail:
Тетевен: Диана Митева, тел: 0888 803 745, E-mail:
Панагюрище: Мария Цуцекова, тел: 0884 166 218 E-mail:
Стара Загора: Боряна Узунова, тел: 0877 321 069 E-mail:

Троян – 10-11 Юни 2017 Габрово – 28-29 Януари 2017 Търговище Добрич – 23 Април 2017 Варна Пловдив - 8-9 Април 2017 Казанлък – 13-14 Май Ямбол – 29-30 Април 2017 Кърджали - 3 Юни 2017