Координатор за Добрич:

Венелина Бербенкова, тел: 0895123696

E-mail: v_edno_m@abv.bg


2019

1 и 2 юни

очакваме програма…


2018

6 и 7 октомври

очакваме програма…


2017


Лице за контакт: Венелина Бербенкова

E-mail:  v_edno_m@abv.bg

Телефон за връзка: 0895123696