Координатор за Добрич:

Венелина Бербенкова, тел: 0879524632,0895123696

E-mail: v_edno_m@abv.bg


2018

6 и 7 октомври

очакваме програма…


2017


Лице за контакт: Венелина Бербенкова

E-mail:  v_edno_m@abv.bg

Телефон за връзка: 0879524632, 0895123696