E-mail:

Координатори за 9-ти Фестивал – 2018 г. в Пловдив

Главен Координатор: Живко Стоилов, тел: 0877 629 115
Координатор Програма: Аида Марковска, тел: 0888 727 094
Координатор Изложение: Ваня Кънева, тел: 0889 972 087
ПР: Стефи Недевска, тел: 0888 238 446
Координатор Спортни прояви: Живко Стоилов, тел: 0877 629 115; Мая Личева, тел: 0878 616450
Координатор Търговски презентации: Таня Хаджиева, 0887205934
Координатор Спонсори: Марияна Стракова, тел: 0884 777 050
Координатор арт работилници: Мария Стоилова, тел: 0877 937542
Координатор уебсайт: Гергана Стратева, тел: 0899 317284

 

Вашето мнение и коментари са безценни за нас!