Координатор за Панагюрище:

Мария Цуцекова, тел: 0884 166 218

E-mail: maria_cucekova@abv.bgЛице за контакт: Мария Цуцекова

E-mail: maria_cucekova@abv.bg

Телефон за връзка:  0884 166 218