Троян – 10-11 Юни 2017 Габрово – 28-29 Януари 2017 Търговище Добрич – 23 Април 2017 Варна Пловдив - 8-9 Април 2017 Казанлък – 13-14 Май Ямбол – 29-30 Април 2017 Кърджали - 3 Юни 2017

Свещеното ОСЕМ

Осмият фестивал започва на 8ми април, само след няколко часа! И програмата му е подобаващо за безкрайната сила на осем! В двата фестивални дни ще имаме възможност или по-скоро затруднението да си изберем из многото качествени лекции, практикуми, медитации, спорт, движение и творчество. Програмата е структурирана в панели и подредена по теми в залите, за…