Визитка

Агота Ева Ружа

Агота Ева Ружа завършва обучение за консултат в CCI под ръководството на John Heron и Mary Corr в Университет на Съри, Великобритания, в катедра „Човешки ресурси“.

Сертифициран инструктор по майндфулнес и когнитивна терапия (MbCT) към Майндфулнес център, Оксфорд и фасилитатор на диалог към Масачузетски технологичен университет, САЩ.  

Обучител и ментор по Метафизика на 7 лъча – духовно базирана психология

Всички подходи и светоглед са пренесени в подходите базирани на майндфулнес за системно фасилитиране (MbSF) и Co-Coaching в SoL, Унгария и в Национален университет за обществени услуги.

Тема

Изкуството на отваряне на сърцето за Даровете на Духа: Светлина – Любов – Сила. Как да бъдем отворени за Даровете, които са тук и сега? Отворената личност в своята общност.

Ще разгледаме теми като: какво разбираме под „Дух“ и как може да го преживеем в нашия живот. Цялостта и Единството, Аз и Ние в саморазкриващата се вселена.

Интимна и лична връзка с Духа вместо абстрактни концепции – за да бъдем отворени за Даровете на Духа.

Аспекти на Волята, Любовта и Интелигентността втъкани в цялостта на света, който създаваме заедно.

Интуицията и вдъхновението в услуга на Духа чрез осъзнатостта на Душата.

Как разликата между отношенията Аз-Ти и Аз-То може да ни трансформира в отворен съд за Духа, който да проявим.

Практика

Осъзнато взаимно консултиране. (Mindfulness based Co-Counselling. MbCC)

Забележка: Практиката продължава два часа. Ако желаете да присъствате трябва да отделите време от началото до края!

Осъзнато взаимно консултиране (Mindfulness based Co-Counselling. MbCC) е успешен метод, възникнал през 70-те години на 20 в., разпространен и усъвършенстван от самоорганизиращи се общности.  

Имате възможност да се запознаете и практикувате:

– осъзнато присъствие;

– осъзнато и загрижено отношение;

– работа с емоционален катарзис, осъществен в присъствието на самите вас и непринуденото и пълноценно внимание на вашия партньор;

– разпознаване на модели на поведение, които може да затрудняват даровете на духа да заблестят във вас;

– утвърждаване на изначалното добро скрито във вас;

– изследване на ограничаващи вярвания, които ви блокират.  

Контакти

E-mail: aruzsa@solintezet.hu

Телефон за връзка : +36302382725