Визитка

 

Практикувам повече от 4 години древната система за усъвършенстване на съзнанието и тялото Фалун Дафа. Вдъхновение за мен е философията на системата, представена в основния й текст – книгата „Джуан Фалун“, в която са разкрити принципите на практиката. Системата Фалун Дафа допринася за подобряването на практикуващите я чрез прилагането на универсалните принципи Истинност, Доброта и Търпение. Преминавайки през предизвикателствата на ежедневието ми, именно тези фундаментални принципи са моделът на поведение, който се стремя да прилагам в общуването си с хората, като с усмивка споделям, че най-голямо предизвикателство за мен е търпението и издържливостта насред трудности и изпитания.  Икономист съм по образование и понастоящем съм координатор на учебен център в международна ИТ компания. Обичам да се занимавам с приложни изкуства, както и да прекарвам време в спортни занимания сред природата. В динамиката на живота ми, чрез Фалун Дафа, се уча да възприемам изпитанията за възможности за подобряване на характера ми, за развиване на състрадателно сърце и спокойно съзнание.  

 

Тема

 

Усъвършенстване на сърцето и ума с Фалун Дафа

 

В лекцията ще споделим същността на практиката, тясно свързана с хилядолетната китайска култура в продължение на традициите за постигане на хармония, повишаване на морала и  толерантността, личностно подобрение в духовен и физически аспект.

Представянето на системата Фалун Дафа засяга няколко теми: нейната история, практикуването на истинско самоусъвършенстване, разпространението на практиката като най-популярна чигонг системата в Китай, практикуването на Фалун Дафа по света, както и продължаващото и до днес безпрецедентно преследване на практиката след 1999 година в Китай.

Ще представим петте медитативни упражнения и философия на Фалун Дафа, които работят заедно за постигане на баланс в ежедневието, по-дълбока концентрация, физическо и психическо здраве, на база следването на принципите Истинност, Доброта, Търпение.

Именно развиването и подхранването на добродетелите: истинност, състрадание, милосърдие, доброжелателност, толерантност, търпение, смирение, издържливост са същинските дарове на ума и сърцето. Прилагайки ги едновременно, човек е в синхрон с Вселената и това му носи радост, щастие и благоденствие.

Ще разкажем лични истории на практикуващи Фалун Дафа от България и света. Разказите описват лични преживявания на благотворното въздействие, което оказва практикуването на Фалун Дафа върху живота на хората.

Накрая ще отворим пространство за дискусия върху всички вълнуващи публиката въпроси, относно самоусъвършенстването, медитацията и физическото и духовно здраве.

 

Контакти

 

E-mail: aleksandra.boteva@unseen.is

Сайт: bg.falundafa.org

Телефон за връзка: 0882 440 992