Визитка

 

Александър Кръстев: Доктор по педагогическа и възрастова психология. Преподавател във ВТУ „Св.св Кирил и Методий“. Обучител в Нациолнален институт по приобщаващи политки и образование-София. Експерт и обучител в редица проекти на национално представени организации като: Unicef, Lumos, водещ на тренинги, обучения и семинари. Член на Дружеството на психолозите в България. Член на Управителният съвет на Национална Асоциация на Ресурсните Учители. Водещ на работилници за родители по програма на Уницеф-България. Има редица публикации и изследвания свързани с педагогическата психология.

 

 

 

 

Тема

 

Несъзнателното учене

 

Идеята за несъзнателното учене е приемана противоречиво. Несъзнателната обработка на информация изглежда много по-сложна от съзнателното учене, но всъщност е по естествен и еволюционно по-стар процес. Съзнателните процеси, активно внимание, осъзнаване, запаметяване не са постоянно активни. Поради това, те не са основния канал за получаване на информация. Несъзнателните подходи при ученето целят да заобикалят съпротивите, които изпитват хората и водят до използването на скритите ни ресурси.

 

Контакти

 

E-mail:  a_crustev@abv.bg

Телефон за връзка: 0878125618