Валентин Илиев1

Тема

Оренда педагогика и принципите на Оренда

Оренда педагогика – образователна и възпитателна система според принципите на Оренда.
Практическа част – изучаване на една от основните манди от Оренда. Техниките за напяване и прагматичното им приложение в живота.
Групова медитация с практика.

Визитка

Занимавам се с духовните знания на българите и с прагматичните им стойности в живота. Наричам ги Оренда.

Контакти

E-mail: http://www.orenda.bg
Телефон за връзка: 0896 749 404