Визитка

 

Валентин Колчев – Миро

 

Валентин Колчев – Миро, от над десет години развива и усъвършенства опита си в областа на интегралния подход, като по пътя събира познание, преминавайки множество обучения, във връзка Интегралния подход в терапевтирането и личностното развитие.Сертифициран йога преподавател, завършил обучение към “New Me Trainings international “ – в специалноста” New Me Breath and Bodywork &New Me Strategic Coaching”, фасилитатор по интегративно дшане към Австрийската асоциация по интегративно дишане, интегрален консултант към “ ,Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC) използва методите на хипнотерапия, емпатия,енергийни техники и подходи в  телесно  ориентирани  терапии,тантрични техники за работа с границите и други.

Завършил Института по интегрална сексуалност C.H.A.I, като в момента преминава обучение в метода на семейни констелации в „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

По пътя на личното си израстване и усъвършенстване Миро се запознава през личния опит с много ситуации, които му дават живия опит от преживяното, да бъде интегрирано и приложено в работата му на консултант.

Посоката в процесите на промяна и изцеление, която следва в работата си с клиентите си, е към здравословно оцелостяване на идивида, в подкрепа на това, всеки един да намери своя ключ, за здраве, пълноценен, съзнателен и прогресивен личен път.

Миро е смел изследовател, на вътрешния и външен свят, обича да пътува в различни посоки, в себе си и в света.

Води както индивидуални процеси, така и процеси в група и обучения по интегрално дишане.

Живее, преподава и консултира в София и Видин.

 

 

Тема

 

Интегративно дишане и интегрален живот

 

 

Контакти

 

E-mail: info@lifeintegrity.eu

Сайт: lifeintegrity.eu

Телефон за връзка: +359 888 609 309