Тема

Програма “Антистареене“

Неделя 9-ти Април 16:10 – 16:50

Визитка

Програмата е представена в авторската книга “Чистото дебело черво – основа на живота”. Целта е чрез предоставянето на информация и прилагане на съответстващи процедури, да подобрите своят жизнен и енергетичен статус без да използвате лекарствени средства.
Разработена е от специалисти в областта на биофизиката, биохимията, системния анализ и информационните технологии, под ръководството на руския биофизик Валерий Гуржеев, автор на редица изобретения в областта на биофизиката, кластерната физика и невронните модели.

Контакти

E-mail: http://extreme-2002.com