Визитка

 

Валери Добрев е творец-художник, мистик и поет, занимаващ се основно с еволюцията на душата в пътя й към вътрешните сърдечни Христови двери. Чрез изкуството си интегрира древно познание на свещена писменост в удобни за изучаване и работа произведения – инструменти на Духа, спомагащи осъзнаването и разгръщане на божествения трилистен пламък в сърцето, развиване на вътрешната сетивност и достижение на космическата същност в човека.

 

 

 

 

Тема

 

Пътят на сърцето и пътят на ума. Сърдечно озаряване на ума.

 

Живот в сърцето и живот в ума. Изграждане на мост между тях. Въздействие на външната физическа среда и вътрешната фина среда върху ума. Силата на сърцето и преобразуване на умствените противоречия в осъзнаване. Свобода и любов като признак на единен вътрешен живот.

 

Контакти

 

E-mail:  valeri4000@yahoo.de

Сайт: https://www.facebook.com/valeri.dobrev.9

Телефон за връзка: 0898979309