Тема

Свещената земя България. Въвеждане в тайнство на общение със светлината на майката земя – силата на българския Дух.

Неделя 9-ти Април 14:30 – 15:10

Свещената земя България и енергийните печати от древността до днес са активни и свободно достъпни.
Светлината на майката земя – силата, която слиза от небето към земята и силата, която се издига от земята към небето. Въвеждане в тайнство на общение със свещената земя чрез директен опит и преживяване, силата и възраждането на българския Дух.

Визитка

Валери Добрев е художник, мистик, поет занимаващ се с изследване, изучаване, въздействие и еволюция на човешките тела и съзнание, проявление и реализиране на Висшата същност. Чрез изкуството си интегрира древно познание в удобни за изучаване и работа носители в трета плътност, спомагащи за осъзнаване и разгръщане на божествения трилистен огън в сърцето, повишаване на личната вибрация и еволюция на душата. Картините с космически вибрационен код представляват интерактивни инструменти на духа, които закотвят новите космически кодове на Златната епоха в Новата Земя.

Контакти

Видео


E-mail: http://www.facebook.com/valeri.dobrev.9
Телефон за връзка: 0898 979 309