Тема

Да усетим пулса на Земята!

Неделя 9-ти Април 13:20 – 14:00

Най-значимият Дар на Земята е повишаването на собствената ѝ честота – Шуманов резонанс. Ще бъдете запознати с ефектите от шоковото покачване на честотите върху здравето и самочувствието на хората и ще имате възможност да усетите въздействието чрез акустична симулация.
Практиката дава някои насоки за по-леко и хармонично адаптиране към новите честоти.

Визитка

Ваня Кънева изследва различни техники, практики и устройства за хармонизиране на пространството и вътрешния ни свят. Разработва индивидуални и колективни практики за повишаване на личната енерго-информационна ефективност, базирани на неврогенезис и невропластичност. Основател на школата „Да мислим съзидателно“!

Контакти

E-mail: Skype: vanya.mk
Телефон за връзка: 0889 972 087