ВЕнета Джалдети

Тема

ЕНЕРГИЙНАТА СИЛА НА ЦВЕТОВЕТЕ – как да я използваме, за да повишим жизнената си енергия, да управляваме емоциите и цялостното си здравословно състояние

Визитка

Венета Джалдети е магистър психолог с дългогодишен опит в провеждането на тренинги и обучения насочени към себеоткриване, личностно, професионално и духовно израстване. В частната си психологическа практика прилага холистични методи за ефективно управление на емоциите, за постигане на самопознание и удовлетвореност от живота, здравословно самочувствие, пълноценни междуличностни взаимоотношения, мотивация и съзнание за успех. „Човек може да подобри своето физическо здраве и психоемоционално състояние посредством храната, водата, двигателната си активност, въздуха, мислите, емоциите, цветните енергии на заобикалящия ни свят… Цветовете незабелязано, но неизменно регулират емоциите ни и оказват въздействие върху нашето поведение. Предизвикателство е да се научим и ние да ги управляваме, така както те нас. Ако успеем – ще се убедим, че разполагаме с изключително мощно средство за самопознание, лечение и самопомощ.“

Контакти

E-mail: Skype: veneta.dzhaldeti
www.skyhigh-center.com
Телефон за връзка: 0888 645 786

Лектори →