Д-р Светла Балтова

Тема: Капките на д-р Бах

Албена Симеонова

Тема: Здрави и щастливи деца с капките на д-р Бах

Мая Сидерова

Тема: Техника за емоционална свобода

Розмари Де Мео

Тема: Скритото знание за българите. Дарът на Корена или колко е важно да бъдеш езичник!?

Зорница Стефанова

Мисията на Инсайт: Да трансформираме себе си в любящи, така че да се състои по-голямата промяна на планетата към повече любов

Светослав Николов Вълчев

Тема: Философската система „Шамбала“ – един от пътищата за постигане на баланс и хармония между физическото, емоционалното, ментално и духовно тяло

Ирина Петрова Милчева

Тема: Духовното здраве на българското семейство

Мартин Иванов

Тема: Интерактивна Лекция „Личен и Системен Ритъм“

Алексей Бъчев

Тема: Симбалей – решаване на житейските задачи посредством нестандартни способи

Павел Павлов

Тема: Being Energy – прагматично приложение на древни и съвременни знания за постигане на физическо, ментално и духовно здраве

Д-р Марчин Илиев

Тема: Метафизична хипноза

Събка Дякова-Чехович

Тема: СЕДОНА МЕТОД – техника за освобождаване на негативните емоции

Валентин Илиев

Тема: ОРЕНДА – личната сила и дванайсетте символа, дошли на българска земя

Жанет Орфану

Тема: Родовото имение като път към здрав живот

Ваня Кънева

Тема: Оргонити и оргонна енергия

Цветозар Мръвков

Тема: Златните правила на Фън Шуй