Ala 2.MDI

Тема

Начини за развитие на чакрите у детето

Визитка

Енерготерапевт. Преминала обучение по работа с Аура Камера в Украина, 2011г., при Cecile Roubaud, 2015г. С Аура Камера участва в различни форуми, фестивали и др. С Аура Камера провежда различни наблюдения и изследования в различни здравословни, енергийни и йога центрове.

Контакти

E-mail: http://www.auracamera.net
Телефон за връзка: 0988 805 113