Визитка

 

Галина Герасимова 

 

Режисьор и издател. Управител на издателство Бяло братство.

От 30 години последовател на Учителя Петър Дънов, от 17 години е в екипа, издаващ лекциите и беседите му и управител на издателство Бяло братство. Автор на 7 документални филма, множество статии и изследвания за  Учителя.

 

 

Андрей Грива 

 

Музикант. Говорител на Бялото братство

Музикант.
Роден в семейство на последователи на Учителя, трето поколение.
От 2002-ра до 2012-та е ръководител, а от 2012-та – говорител на Бялото братство.
Двамата са партньори в живота и в пътя си. Организатори на десетки представяния, концерти, изложби, лекции, семинари в България и в чужбина.

 

 

 

Тема

Перпендикуляри на съзнанието

Темата на лекцията е астрологичният контекст на взаимодействие на оста свръхсъзнание – подсъзнание и оста самосъзнание – съзнание в учението на Учителя Петър Дънов. Или за двете оси на човешкото битие: Свръхсъзнание – подсъзнание по вертикала и самосъзнание – съзнание по хоризонтала, разгледани в контекста на астрологията и учението на Учителя Петър Дънов.

„Подсъзнанието – това е душата, съзнанието – това е сърцето, самосъзнанието – това е умът, свръхсъзнанието – това е човешкият дух.“ Учителя

 

Контакти:

E-mail: gerasimova.griva@gmail.com

Телефон за връзка: 0897 847 647