Гузал Тажибаева1-2

Тема

Пораснали деца или как да преодолеем наши детските обиди

Какви са основни детски обиди, които пречат да сме успешни и щастливи?
Каква е връзката между случило се в детство с днешната нереализираност?
Ще отговоря на тези и други въпросите. Ще минем назад във времето, с разглеждане на случили се събития и формиране на ново отношение към тях. Тази работа ще ви позволи да препишете история на живота си, с нови чувства, с приемане на случило се. Ще получите полза както за ваше собствено здраве, реализация и самочувствие, така и за отношение ви с вашите деца. Практика води до подобрение в комуникация между възрастни и деца, до установяване на истинска близост и доверие.

Визитка

Един от най-опитните и успешни треньори в сферата на здравето и цялостното развитие на личността. 15 години редовна практика на курсове, тренинги и индивидуални консултации. Специалист в междуличностните отношения, в работа с чертите на характера и корекция на поведенито. Бакалавър по медицина и Магистър по управление на човешки ресурси. Изучава духовни и оздравителни суфи практики, методи за самовъзстановяване и саморегулация. Има авторски тренинги по теми лидерство, бренд на личността, стратегия на живота, управление по целите и развитие на цялостно възприятие.

Контакти

E-mail: Scype: guzal1144
http://guzaltajibaeva.com
Телефон за връзка: 089 9486 091