Десислава Иванова1

Тема

Децата – нашите малки ангели (от пренатално развитие до 3 години)

От самото зачеване до третата си годишнина децата са част от майката. На енергийно ниво въпреки, че бебето вече не е в корема на майката, то е още част от нея. Раждането е само първия етап по отделянето и обуславянието му като отделна личност. И неговата роля не е пасивна- да бъде възпитано, научено и т.н., а изключително активна и рядко зачитана. Защото всяка душа избрала да дойде в семейството и да стане част от него носи своето послание и уроци за своите родители. Високото осъзнаване и работа на майката със себе си може да й помогне да отгледа един силен уверен, любящ ангел, наречен „мое дете“.

Визитка

Десислава Иванова е родена 23.03.1984 година, завършила е маркетинг и мениджмънт, заедно с Милуш Кадиев имат 2 дъщери. Тя е автор на ангелски бижута, водещ на медитации, практики и курсове посветени на връзката със себе си и висшето. Днес заедно в дома и в пътя си заедно с Милуш изграждат нов свят за себе си, уповавайки се на непреходните ценности като уважение, любов, взаимност, разбирателство и т.н. Те работят в областта на себеразвитие, за да може повече хора да осъзнаят и намерят своя път в живота.

Контакти

E-mail: http://www.akashovizapisi.com
Телефон за връзка: 0896 060 665

Лектори →