Визитка

 

Диана Петкова

Доктор по методика на обучението по музика, хоноруван преподавател за учебните 2015/2016 и 2016/2017 г по Семантика на музикалния език във ФНПП СУ“Св. Климент Охридски“ – гр. София, учител по музика в ХГ ”Св.Св. Кирил и Методий“, преподавател по пиано и музика в Къща за музикални вълшебства „Дивизи“.

 

 

 

 

Тема

 

Значението на музиката за интелектуалното и емоционално развитие на детето

 

Музиката като естетическа и художествено смислова единица е език, който отчита и най-финия нюанс на уникалното личностно съпреживяване. Емоциите стимулират активността на детето при възприемане разнообразието от ситуации в процеса на общуване и са основа на оценъчна дейност. Многообразието в музиката подкрепя познавателните психически действия на личността и способността на човек да възприема и използва емоционалната информация, формира потребности за изява на уникалната емоционалната идентичност на всяко дете.

 

Контакти

 

E-mail:  diana_veskova@yahoo.com

Телефон за връзка: 0887945263