Тема

Интонационното време пространство и значението на музиката за интелектуалното и емоционално развитие на детето

Събота 8-ми Април 14:30 – 15:10

Съвременното интонационно пространство е преситено от звукови структури. Много често децата са подложени на рецидивни влияния от страна на звучащата среда, в която се развиват. Музиката като естетическа и художествено смислова единица е език на рационалната и ирационалната емоционална идентичност. Тя не само изразява, а и поражда чувства чрез уникалната си способност на въздействие. Преносът на информация и комуникацията със звук и музика в интонационната среда се осъществява бавно и методично, но в резултат се формират слухови представи, които не са личностен избор, а натрапени от средата модели. Още Питагор приема музиката като средство за възпитание, развитие на ума, укротяване на страсти

Музика за мъници“ практическо занимание за малки деца 0-3 г

Събота 8-ми Април 15:20 – 16:00

Практическо занимание за деца от 0-3 години с придружител. Арт ателие за развитие на музикалните способности при най-малките деца.

Пролетни приключения в ритъм, практическо занимание за деца над 4 г – музикална работилница

Събота 8-ми Април 16:10 – 16:50

Практическо занимание за деца над четири години. Музикална работилница, в която децата се занимават с видовете ударни инструменти и имат възможност за индивидуално практическо занимание с всеки един от представените инструменти.

Визитка

Дивизи ЕООД е арт организация за интерактивни музикални занимания за деца от различна възраст и забавни пътешествия в света на класическата музика. Основна цел е ранното развитие на музикалните способности на децата. Екипът включва музикални педагози и музиканти – инструменталисти от културни институции на гр. Пловдив.

Диана Петкова – доктор по методика на обучението по музика, хоноруван преподавател за учебните 2015/2016 и 2016/2017 г по Семантика на музикалния език във ФНПП СУ“Св. Климент Охридски“ – гр. София и дългогодишен учител по музика в училище.

Снежана Илинова – музикален педагог и оркестрант в Държавна опера – гр.Пловдив. Методист на заниманията „Музика за мъници“ в проект на Държавна опера – Пловдив и Дивизи ЕООД.

Десислава Гюзелева – магистър от НМА „Панчо Владигеров“ – София, преподавател по ударни инструменти и оркестрант в Държавна опера-Пловдив.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: Диана Петкова – 0887 243 670, Снежана Илинова – 0887 243 670, Десислава Гюзелева – 0887 243 670