Маргарита Панайотова

Тема

Хомеопатия: Медицина, преодоляла средновековното мислене. Медицина от бъдещето.

Визитка

Преподавател по Методика на обучението по биология в ПУ „П. Хилендарски“. Работи в областта на интерактивните технологии в обучението по природни науки и за създаване на програми за здравно образование и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностно развитие на младите хора, както и за формиране на ключови компетенции за учене през целия живот. Автор е на над 80 научни публикации в наши и международни научни списания и сборници, две монографии и над 10 университетски и гимназиални учебници. Чете лекции по „Въведение в хомеопатията“ в магистратурата Медицинска биология. Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на биолозите в България и на Сдружение „Жени в науката”.

Контакти

E-mail: Scype: margarita_panayotova
Телефон за връзка: 0878 951 446; 0895 768 452

Лектори →