Визитка

 

Доц. Койчо Коев

 

Главен асистент, доц. Доктор Койчо Коев е доктор по биология, експерт по биоразнообразие, раздел медицински и билкови растения към МОСВ, преподавател по ботаника и фитотерапия в Биологически факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски” Обучава в дисциплини като  класическа ботаника, медицинска ботаника, специална ботаника и фитотерапия в магистърска програма “Медицински билкови и етерично-маслени растения”. Практикуващ фитотерапевт и диетолог. Автор и съавтор на повече от 50 научни статии и публикации в редица чужди и български научни издания. Изследовател на националните и източни традиции в лечението на онкологични заболявания и функционални отклонения в човешкия организъм.

 

 

Тема

 

Енергийният потенциал на българските билки

 

Ще разгледаме енергийния потенциал на билките в България, като отлична алтернатива и /или съпътстваща терапия на конвенционалното медицинско лечение.  Българските билки имат силно духовно и енергийно присъствие в бита и лечебните традиции на народа ни. Те са част от холистичния подход във множество терапии.
Теми:

  • Синхронизиране на лечебната биоенергия на растенията с тази на хората – в частност на заболелите хора;
  • Балансиране на допустимите и недопустимите енергийни съчетания между билковите видове и храните за хората;
  • „Митове“ и заблуди в прилагането на билколечението.

 

 

Контакти

 

E-mail: koev_k@mail.bg

Телефон за връзка: 0888 352 490