Алексанъд Кръстев1

Тема

Заучаването на мотивацията за учене през целият живот, основна цел на Оренда педагогиката

Ученето е свързано с житейският смисъл и е част от духовното ни развитие. Натрапчиво е усещането, че училището създава в себе си отделна реалност, която е неадекватна на света наоколо. Мотивацията може да се заучава, чрез съзнателни и несъзнателни средства. Идеята, че човек използва малък процент от възможностите си не значи, че сме недодялани и глупави, а просто несъзнателни. Оренда педагогиката разработва програма за заучаване на мотивация за учене през целият живот. Мотивация през духа, свързана с основните принципи на Оренда, подобието ражда подобие, осъзнаването е лично, всичко е взаимосвързано.

Визитка

Доктор по педагогическа и възрастова психология. Преподавател във ВТУ „Св.св Кирил и Методий“. Експерт и обучител в редица проекти на национално представени организации като: Unicef, Lumos, RABE, водещ на тренинги, обучения и семинари. Член на Дружеството на психолозите в България. Член на Управителният съвет на Национална Асоциация на Ресурсните Учители. Водещ на работилници за родители по програма на Уницеф-България. Има редица публикации и изследвания свързани с педагогическата психология.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0878 125 618