Асен Бешков

Тема

Защо децата ин вземат наркотици? Превенция.

Визитка

Психиатър, Завеждащ Отделение за Активно Лечение Жени в Държавна Психиатрична Болница в гр. Пазарджик; амбулаторен психиатър в АГПСПП „Филипополис“ – гр.Пловдив, вкл. в Програмата за метадонова терапия на зависими към опиоиди. От 2008г. работи в клиничната стационарна психиатрична помощ; от 2009г. – в областта на наркологията. Интереси: професионални – тревожни и афективни разстройства, зависимости, невропсихофармакология и когнитивно-поведенческа терапия на психични заболявания и разстройства; съдебна психиатрия; холистичен, интегративен подход в медицината и психиатрията; агресията като биопсихосоциален феномен. Други: история, география, философия, психология, етика, религии. За себе си: Обичам повече да чета, по-малко да работя, още по-малко (но все пак достатъчно с оглед професионалната насоченост) да говоря; тихите и уютни местенца; планината (повече да я съзерцавам и да й се наслаждавам, отколкото да я катеря); спорта и футбола в частност; хубавото вино.

Контакти

E-mail: Skype: Asen P.B. asen.petrov.beshkov
Телефон за връзка: 0899 08 70 03