Визитка

 

д-р Екатерина Радоилска

Завършила с отличие I Московски Медицински Институт „И.М.Сеченов”, Русия. През 1993 г. придобива медицинска специалност „Хранене и диететика”, а през 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Експериментални модели в експозицията и характеристиката на микробиологичния риск в храните”за  присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Научните й интереси са в областта на оценката на микробиологичния риск в храните, пробиотици , патогенни микроорганизми,  експериментално моделиране на микрофлората при технологични и хигиенни процеси в производството на хранителни подукти. Особено ценен е дългогодишният опит на д-р Радоилска в областта на рисковете и правилното хранене на новородени, бебета и малки деца, включително по въпросите на патогенната и полезната микрофлора в човешкия организъм.

 

Тема

 

Живите пробиотици – Духът на здравето за лечение на хроничните заболявания

 

Благодарение на д-р Радоилска ще имаме възможност да надникнем в микросвета на нашето здраве.

Свикнали сме да мислим за себе си в единствено число, за нашето тяло – като механичен сбор от органи и системи, а когато се разболеем – за болестта като диагноза.

Истината е, че ние не сме сами.

Върху и в нашето тяло живеят микроорганизми, които са 4 пъти повече, отколкото всички клетки, които имаме! Само в дебелото ни черво битуват 1,5-2 килограма дребосъци!

Те какво правят?

Правилно ли го правят?

А ние помагаме ли им или им пречим?

И какво е общото между тях и коликите, имунната система, холестерола, колитите, хроничната умора, алергиите и атопичния дерматит, и още, и още?

Тези въпроси имат отговори.

И отговорите са буквално в нас, в микросвета на нашето тяло. Там, на микрониво, някой или си върши работата и сме здрави, или го няма и не си върши работата и сме болни.

Днес  всички знаем за пробиотиците.

Но знаем ли правилните неща за тях – кои са живите пробиотици, как работят, какво им помага /пребиотици/ и какво може да ги унищожи /антибиотици/?

Как да си „отглеждаме” полезните бактерии, за да работят за нас и нашето здраве? С какво да ги „храним”, за да ни помагат и да ни пазят от лошите, които ни вредят?

На тези въпроси отговор ще ни даде д-р Радоилска. За да знаем. За да имаме информиран избор, когато се окажем на кръстопът.

 

Контакти

E-mail: e_radoilska@abv.bg