Енчо Енев д-р

Тема

Фракталната медицина – медицина на 21 век.

Визитка

Висш Медицински Институт “И. П. Павлов”, Диплома, Златен медал
Автор на фракталната теория в медицината
Разработки – „Изкуствен интелект“, биофизика
Спортна медицина към Диспансер по Спортна Медицина Пловдив
Комисия по здравеопазване към Министерство на Здравеопазването
Медицински Директор на “БИС-Атлант” АД, Пловдив
ЕНДО-МЕД ООД – Управител
Специалност “Спортна медицина”, Диплома
Завършени обучения по:
Иглотерапия-мокса терапия
Мениджмънт
Оперативна травматология към Военно Медицинска Академия, София
Специализиран Маркетинг в медицината, Германия
Маркетинг и управление на продажбите
Изследване и икономическо планиране
Leadership seminars, USA
Публикации от научни форуми: над 43
Член на УС на Съюз на учените в България
ICMART
Член на борда на Директорите на БДТКМ – Българско дружество по традиционна китайска медицина
Основател на Международната Организация по Фрактална Медицина
Lions Club Plovdiv – Президент основател

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0899 86 34 77

Лектори →