Тема

Да поговорим за хомеопатията

Събота 8-ми Април 14:30 – 15:10

Лекцията ще обърне внимание на основните принципи на хомеопатията, ще направи кратка историческа справка и ще отбележи успехите на хомеопатията при лекуване на големите световни пандемии, както и показанията и предимствата при прилагането й в лечебната практика.

Визитка

Д-р Иван Джеджев има 30-годишен лекарски стаж. От 1993 г. изучава и прилага хомеопатията като лечебна практика. От 3 години работи самостоятелно в кабинет по нетрадиционна медицина.

Видео

Контакти

E-mail: Skype: djedjev60
Телефон за връзка: 0896 669 729