Тема

Земя, време на ускорени промени и школата на учителя Петър Дънов.

Събота 8-ми Април 10:50 – 11:30

Какво става в живота ни? Защо боледуваме, страдаме и парите не стигат? Защо злото, корупцията, гнева, измамата и насилието станаха „добродетели“? Защо децата ни са станали плачливи и не се разбираме с тях? Защо стана толкова трудно, тегаво и едва ли не отчаяно? Как да си помогнем, как да се излекуваме, какво да направим за да сме щастливи? Земята помага ли ни или ни пречи? „Дава“ ли ни или „взима“? Как да се възползваме от нея? Кой ни помага? Всичко това пречупено през погледа на учителя Дънов ще обсъдим и коментираме.

Визитка

Д-р Марчин Илиев, Медицинското си образование получих в Пловдивския Медицински Университет. Работих в системата на Спешна Медицинска Помощ. В Колорадо, САЩ, завърших „Денвърско Училище по Хипнотерапия“ със степен Клинична Хипнотерапия, където обучението ми включваше Части, Алхемична, Гешталт, НЛП и Ериксонова хипнотерапии. Сертифициран съм по Съдебна Хипноза, ЕМТ (Терапия чрез движение на очите), Клетъчно Лечение, Техника за Емоционална Свобода, терапия чрез Звук и Светлина, домашна интервинция при деца с аутизъм, Хо’опонопоно. Рейки Мастер съм. Понастоящем живея и работя в Пловдив. Помагам и с личностното израстване и развитие. Изнесъл съм редица семинари, лекции, телевизионни и радио предавания.

Контакти

E-mail: http://hypnotherapybg.hit.bg/
Телефон за връзка: 0899 23 69 19