Визитка

 

д-р Светла Балтова

 

ОБРАЗОВАНИЕ: висше медицинско

Завършва Медицински факултет Пловдив към Медицинската академия през 1978 г.

Придобива специалност Вътрешни болести през 1986 г. и специалност  кардиоревматология през 1989 г.

ДЕЙНОСТ

Работи като специалист по тези спецаилности в Окръжна болница Пловдив, Диспансер по спортна медицина Пловдив, Медицински център „Капана” Пловдив, от 2008 г. е на свободна практика като холистичен лекар.   

Преподава паневритмия като провежда ежегодно курсове  от 1997 г. в България, а от 2000г. в чужбина: в Австрия, Холандия, Финландия, Германия, Щвейцария, Италия, Гърция, Бразилия, САЩ, Израел.

Председател е на комсията по паневритмия от 2002 г.

Съставител на няколко тематични сборника с извадки от лекциите на Учителя Петър Дънов, между които е „Здраве, сила и живот” – основи на новата медицина.

Провежда он лайн курсове в холистична школа „Хомеохелп” на теми:

–  Цветолечение по метода на Д-р Бах,

– Астрология за терапевти.

Автор на книгите: „Астрология и астропсихология за всеки”, „Планетите и ритъмът на човешкия живот.”, „Новата медицина“.

Участва като лектор по гореописаните направления в семинари и ежегодно във фестивалите на здравето „Здравей здраве” в раазлични градове на страната.

Тема

 

Новата медицина. Лечение чрез осъзнаване

 

 

Контакти

 

E-mail: svetlabaltova@gmail.com

Телефон за връзка : 0884159986