Тема

Изкуството като терапия – музикотерапия

Събота 8-ми Април 17:00 – 17:40

Още от дълбока древност различните форми на изкуство – картини, музика,танц, драма и художествено слово са били използвани за въздействие върху емоционалното състояние на човека. Психотерапията и днес прилага с успех тези „лечебни средства” най-вече в случаите, в които другите подходи са неефективни или невъзможни. Особено добри резултати са получени при използване на музикални стимули и форми. При много състояния музикотерапията е метод на избор.Такива са детския аутизъм /синдроми на Аспергер, Рет, Канер/, заекване, дислексия ,ДЦП, сексуални смущения, депресия, тревожност, неврози, анорексия, Паркинсонова болести, слединсултни състояния др. На много места това лечение се предпочита и заплаща от здравните каси. Добрите резултати се дължат на някои неврофизиологични особености в устройството и функционирането на човешката нервна система – локализацията и латеризацията на мозъчните функции, емоционалната интелигентност, импринтинга, разделянето на слуховите системи на музикална и речева и др. Познаването на тези свойства на човешкия ум е важен „инструмент” в ръцете на музикотерапевта и е гаранция за лечебното повлияване.

Визитка

Д-р Тодор Стоев е гл. асистент в МУ Пловдив и чете лекции по Невропсихология и Музикотерапия в СДО „Приложна психология”, участва в ръководството на Асоциацията по Приложна психология, както и като хоноруван преподавател по Музикотерапия в АМТИИ – Пловдив с 25 годишен опит. Той е автор на първия учебник в България по Музикотерапия за специализанти и магистри. Завършилите специалността Музикотерапевт с успех работят, както в Пловдив, така и в много други градове в България – София, Варна, Бургас, Благоевград, Добрич, Русе. Студенти от Гърция, Кипър и Молдова също са специализирали в АМТИИ. Бил е на специализация в Италия – университетите на Перуджа и Неапол и има над 20 научни публикации в тази област.

Видео

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0879 908 984