Екип Номад

Тема

Завърти се бавно!
Концепцията на бавното движение/Slow Life

Визитка

Нашия екип се роди от предизвикателството на форум EMPATHEAST състоял се 2014г. в гр.Пловдив по темата „Емпатия и Колективна интелигентност“.
Ние бяхме предизвикани да оптимизираме и насочим творческата си енергия и въображение в създаване на проект, в който чрез споделена визия за социална промяна да трансформираме града в реално време въвличайки максимален брой хора и да покажем как изкуството се превръща в средство за промяна на общността, града, държавата, системата! Нашата основно желание е, чрез организиране на игри, работилници и дискусии да се представят някои различни идеи и гледни точки, които биха спомогнали за едно по-целесъобразно и активно съществуване. Основните теми, по които работим са формалните и неформални форми в образованието на децата и възрастните, алтернативни възпитателни модели, които подобряват комуникацията родител-дете,човек заобикалящ го социален свят и създаването на трайна устойчива връзката между човека и природата.

Контакти

E-mail: http://https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%98NoMads/922087584497954?ref=aymt_homepage_panel
Телефон за връзка: 0892375014 Елка Дюлгерова

Лектори →