Тема

Дзадзен Медитация

Събота 8-ми Април 17:50 – 18:30

Визитка

Председател на „Сдружение Видяпроект”, където преподава Йога, Източна философия, Интегрален коучинг, (Life coaching), Паневритмия. Черпи вдъхновение от мъдростта на Веданта философията, учението на Беинса Дуно, и в по-ново време от Интегралната философия на Кен Уилбър, съчетаваща в себе си минало, настояще и бъдеще, Изтока и Запада, индивида и обществото… Ангажира се с провеждането на семинари и обучения, свързани с личностно и духовно израстване, касаещи както индивида, така и обществото.

Контакти

E-mail: Scype: zhivko.stoilov
http://anandaproject.net/
http://psycho-biology.com/
Телефон за връзка: 0877 629 115