Иван Андонов и Камелия Костадинова1

Тема

Как да погледнем през очите на едно дете и да изградим разумни отношения. Приложими естествени природни практики.

Връзката между родителите, децата и чистотата. Какво можем да научим от децата и какво могат да ни научат те. Полезни практики, които прилагаме в природното училище “Творилци” в работата с децата – работа с минерали и кристали, вода, глина, общуване с растителния и животинския свят, почистване на природата, музикални практики.

Визитка

Иван Андонов е 33 годишно момче, което си спомня за детето в себе си и поради старанието му към самонаблюдение е стигнал до множество резултати от дългите опити и опознаване на отношенията между възрастните и децата. На драго сърце е готов да сподели тези опити, които могат да бъдат полезни на всеки възрастен при отношението с децата. В момента работи в природно училище “Творилци”.
Камелия Костадинова се вдъхновява да работи в създаването и изграждането на дела, които да са полезни за хората. Харесва работата с деца и възможността да посява малки семенца в душите им, които да израстват в светли мисли, топли чувства и добри дела. Занимава се с дейностите в “Творилци”.

Контакти

E-mail: Сайт за инициативата „Дар Лимец“ – http://darlimec.com/index.aspx
Страница на Природното Училище „Творилци“ – https://www.facebook.com/Природно-училище-Творилци-за-деца-и-възрастни-870664116341959/
Сайт за доброволчески инициативи и свободно споделяне на добрини, предмети, дейности – http://dardobro.com/
Телефон за връзка: 0885 458 589