Визитка

 

Издателство сдружение „Път към Новия свят“ представя книгите на Татяна Н. Микушина от Мариана Хр. Деевска.

 

Т. Н. Микушина е родена в гр. Омск, Русия. През целия си живот се молила  на Бог да ѝ бъде дадена възможност да Му служи. През 2004 г. получава мантия на Посланик на Великото Бяло Братство, а с това и възможност да служи на Бог, като донесе Словото на Учителите на човечеството до хората на Земята.  От 2005 г. до 2012 г. приема  Послания, които записва и представя в поредица от книги „Слово на Мъдростта“. Посланията съставляват стройно Учение, в основата на което е Нравственият закон. На базата на тази поредица Т. Микушина издава тематични серии от книги: „Учения на Владиците на Мъдростта“, „Практически препоръки“, „Владиците на Мъдростта“, „Послания на Владиците“. Досега са издадени над 50 книги, повечето от които са преведени на английски, арменски, български, латвийски, литовски, немски, турски и други езици. Книгите на Т. Микушина дават криле на човешките души, напомнят за висшата цел на нашия живот.

 

 

Тема на литературното четене

 

Книгите на Т. Микушина – Пътеводител по Пътя на Духа в епохата на Водолея

 

Обзор на книгите, преведени на български; съдържат познание за вечните истини за света, законите на вселената, еволюцията, нравствеността, което читателят винаги е търсел и което намира като онази глътка „жива вода“, от която не ожаднява никога вече; изложението е многопланово и се разкрива според нивото на съзнание и мястото, на което се намира читателят по Пътя на духовното си развитие, от откриване смисъла на своя живот, припомняне на мисията си и възстановяване на връзката с Висшето Аз до духовно прозрение за най-съкровените мистични истини и придобиване на онези Дарове на Духа, за които е дорасло съзнанието му; бързо израстване на съзнанието на хората в България.

 

 

Контакти

 

E-mail:

Издателство: pathnew-world@abv.bg

Представител: shibulet@abv.bg

Сайт: sirius1-bg.org  и  eshop.sirius1-bg.org

Телефон за връзка:

Издателство: 0884007724  

Представител: 0895638154