DSC00617-2

Тема

Акупунктура

Визитка

Йоанис е завършил Шанхайския колеж по акупунктура в Ирландия през 2008 г.
Има изкаран курс по Психотерапия към Университета на Йелс, Великобритания, както и основен курс по СПА и рехабилитация в София. Завършва и семинар по балансираща
акупунктура в Цюрих през тази тодина. Работил е с окупунктура в болници в шанхай, Китай, в Дуклин клиник в Дъблин идр. ТЙоанис е и инструктор по карате, практикува Кигонг и „бидейки енергия“.

Контакти

E-mail:

Лектори →