КАУЗА: Фестивалът е осъществяване на нашата идея да се популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, като използва основно ресурсите на Пловдив и за Пловдив. Да създаде информираност и да провокира интереса на хората към здравословния начин на живот, да представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и за предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти,хора, занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза за здравето.
Крайната ни цел е ежегодно за един месец в Града на тепетата да се празнува Здравето под различни и иновативни форми като се включат максимален брой хора и организации, които работят в тази сфера.

МОТО: Водим се от древната максима „Здрав дух в здраво тяло“, но всяко издание на Фестивала има акцент и собствено мото и облик.

ИСТОРИЯ: Началото бе поставено на 30 октомври 2010 год., когато в Културен център „Тракарт“, Пловдив, в рамките на 1 ден се проведе първия фестивал, в който вземат участие 8 лектори. Следващите години, с подкрепата на Община Пловдив, Фестивалът се провежда в Общински съвет, набирайки все по-голяма популярност и подкрепа от пловдивската общественост и 2014 година вече има повече от 60 лекции и практикуми. Следващите години Фестивалът се провежда в по-обширни пространства като Дома на културата „Стефан Кираджиев“ и Дома на техниката в Пловдив.

В СТРАНАТА: В течение на няколко години, вдъхновени от пловдивския фестивал „Здравей, Здраве!“ в страната се провеждат фестивали и в градовете: Троян, Казанлък, Търговище, Варна, Добрич, Ямбол, Кърджали, Габрово, Тетевен, Панагюрище, Стара Загора, София, Благоевград, Петрич.

ОРГАНИЗАТОРИ: Фестивалът е начинание, което се реализира чрез доброволния труд на няколко десетки физически и юридически лица от гр. Пловдив и страната. Нашата мотивация е некомерсиална, не цели печалба или реклама, а споделяне на знания и умения в полза на обществото.

ПРОЦЕДУРА И ОТЧЕТНОСТ: Висш орган на Фестивала е Съвета на организаторите за всеки град, който взема с открито гласуване своите решения при обикновено мнозинство. Заседанията на Съвета се протоколират. След приключване на Фестивала, в двумесечен срок, се прави отчет на приходите и разходите, както и на съдържателната страна на проявата. При наличие на положителен финансов резултат, същия се съхранява за следващия Фестивал; при отрицателен, средствата се събират от членовете на Съвета. Предвид идеалния характер на временната неформална структура, Съвета не разпределя дивиденти измежду членовете си. За нерешени въпроси както между организаторите, така и между организатори и трети лица се прилага Закона за нестопанските организации в България или, в по-общ аспект – действащото законодателство в страната.