Визитка

 

Кремена Дачова

Усмихнат и позитивен човек, който търси и намира красивото в заобикалящата ни действителност.

Магистър по философия и психология по образование и по душа…

Член на Дружеството на психолозите в България.

Кремена е автор на книги с дълбок философски и екзистенциален привкус.

„Вярвам, че всеки от нас носи свой уникален потенциал и има своя лична пътека в живота!“

Уверена в смисъла и ползите от продължаващото учене и усъвършенстване на умения, Кремена ще ви провокира да излезете от ограничителните параметри на вашите вярвания, убеждения и представи. Ще ви провокира да извървите пътя към себе си за да крачите уверено по пътя на живота!

 

 

Тема

 

Малките крачки по големия път на живота

 

 

„Малките крачки по големия път на живота“ е тема, която ще провокира аудиторията към познати (за мнозина) размисли за:  линията като поредица от точки, вектора като линия с начало и посока и… неясен, но гарантиран някъде във време – пространството край, за окръжността като затворено в кръг многоточие – фигура, илюстрираща кръговрата на нещата и цикличността на промените.  

           Ще разгледаме живота като  пътуване, предвижване от една начална точка до друга, низ от малки крачки. Ще се фокусираме върху:

  • спецификите, които индивидуализират крачките ни в живота:

– посока;

– темпо;  

– <с желание> или <без желание>;  

– <защото трябва> или <защото искам>;

– с поглед, взрян далеч напред и нагоре или в непосредствена близост и <забит надолу>  в земята…;

– с <аз правя живота си, какъвто искам да бъде> или <живея, както действителността ми предлага>!

  • и променливите, според които може да варира крайната величина.

        Цел. (работим върху теми като: осъзнатост, целеполагане, постоянство, промяна/ адаптация на целта)

        Път до целта (фокусираме се върху: „картографиране“ на пътя до целта;  избор на път до целта – право на избор, отговорността на избора, превилегията да избираш; видове пътища до целта – „най- късия“,„най-лесния“, „дългия“, „трудния“ път/ основен маршрут, резервен маршрут, нов маршрут и пр./ промяна/ адаптация)

Скорост на движение – (темата се разглежда в контекста на <видове пътища към целта>/ кореспондира с казуса <какво другите очакват от мен> и <какво аз мога да постигна като „скорост на постигане на целите“/ промяна/ адаптация)

<Средство за предвижване>  – (следва да се разбира като <средство/а  за постигане на цели/ кореспондира с темата за норми на поведение, ценности и вярвания и тяхната роля на ограничител или ускорител на крачките в живота….)

         Репери на движението ни по пътя на живота – (личности и обстоятелства; балансиращи, подкрепящи и дисбалансиращи; влияния  с възходяща и нисходяща посока/ фактите, такива каквито са и нашето отношение към тях)

Брой спирки по пътя…..-  <спирката> като: пауза, заслон, повратна точка, място, от където може да се вземе превоз (транспорт), <питстоп за смяна на гуми> и… пр.

  • Фактори за извървяване на големия път – живота

         времева проекция – <преди>, <сега>, <утре>

         <проектант>  – <аз>, <аз съм>, <аз мога> / той (някой), тя (съдбата)/  висши енергии, Бог и пр.…. – разглеждаме понятията <вяра>, <осъзнатост>, упование в себе си или във външни фактори

        мостът на доверието – средства за преодоляване, скъсяване на разстояния; съединяване на отдалечености; видимост на реалността от различна перспектива

        синергия – със себе си, със света, с друг с когото съм избрал да вървя пътя си – отношенията като пълнота на разгръщане и взаимодопълване в перспективата резултатът надвишава сбора на двете променливи.

 

…..Разглеждаме уравнението на живота като неравенство, в което резултатът не винаги е равен на сбора, умножението, деленето  или разликата от променливите, а може да надвишава или занижава тази величина.

 

Контакти

 

E-mail: lektikaconsult@gmail.com

Сайт: lektika.com

Телефон: 0898 40 65 05