Координатори за Кърджали:

Анета Якова, тел: 0899 180 067,

E-mail: anetayakova@abv.bg

Аля Андреева, тел: 0899 833 535,

E-mail: alia5552005@abv.bg

Дора Петрова, тел: 0888 047865

E-mail: dora.1964@abv.bg


Фейсбук: Фестивал на здравето „Здравей, Здраве!“ – Кърджали


2018

Координатори за Кърджали:

Анета Якова, тел: 0899 180 067,

E-mail: anetayakova@abv.bg

Аля Андреева, тел: 0899 833 535,

E-mail: alia5552005@abv.bg

Дора Петрова, тел: 0888 047865

E-mail: dora.1964@abv.bg