Фестивал на здравословния живот  „Здравей Здраве – Пловдив” , www.zdraveizdrave.org

 

facebook: Фестивал „Здравей, Здраве“

 

 Организира: Конкурс за съвременен разказ, есе и стихотворение по темата „Даровете на Сърцето и Ума”

 

Виж наградените творби от конкурса през 2017 г. ТУК.

Условия за участие:

Право на участие имат ученици на възраст до 18 години. Участието е с 1 произведение в един от посочените жанрове.

Процедура на кандидатстване:

  1. Произведенията се приемат по имейл във уърд файл и обем до 5 стандартни страници А4 за разказ; до 1 стандартна машинописна страница А4 за стихотворение; есе – до 3 стандартни машинописни страници А4.
  2. Изискванията към участниците са да представят авторски творби по темата „Даровете на Сърцето и Ума“.
  3. Творбите да са оригинални и да не са публикувани на какъвто и да е носител преди обявяване резултатите от конкурса.
  4. Изпращат се два файла – единият с произведението, наименован ime_na_proizvedenieto_proza или ime_na_proizvedenieto_poeziya. Вторият  да съдържа информация за автора – име, фамилия,  възраст навършени години, учебен клас, населено място, адрес, телефон и електронен адрес за контакт,  наименован  informaciiya_za_avtora.
  5. Произведения след изтичането на срока не се приемат, а такива, надхвърлили лимитния обем, не се допускат до участие.
  6. Всеки автор има право да участва само с едно произведение на жанр. Един автор може да изпрати произведения и в трите жанра.
  7. Творбите ще бъдат публикувани в информационната система на на фестивала www. zdraveizdrave.org, Facebook, рекламни винили, за което всеки участник с изпращане на своето произведение се съгласява.

Срок за изпращане на конкурсните творби:

До  06.04.2018г.  20 ч. включително на мейл……………

 

Срок за обявяване на резултатите от конкурса:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени между 10 и 15 април 2018 г.  Резултатите ще бъдат публикувани на фейсбукстраницата на фестивала: Фестивал на здравето „Здравей, Здраве“ Пловдив.

 

Жури и критерии

Жури, съставено от организаторския екип на фестивала „Здравей, Здраве“ ще оценява конкурсните творби по следните критерии за оценка: Да са оригинални, позитивни, вдъхновяващи, смели, с максимално разгръщане на фантазията и максимална детайлизация на визията.

 

НАГРАДИ:

Първа награда 50 лв.

Втора награда 30 лв.

Трета награда 20 лв.

Специална награда ваучер на стойност 25 лв.

 

Наградите ще бъдат раздадени на  21 април в 17 ч.

 

За връзка с организаторите пишете на contact@zdraveizdrave.org