Тема

Влияние на музиката върху човека, обществото и природата

Събота 8-ми Април 14:30 – 15:10

Лекцията разглежда влиянието на звука и музиката върху природата, здравето и характера на човека и обществото. Предпоставки. Разбиране и роля на музиката в античността. Всяка промяна в музиката неизбежно води до промяна в природата, човека, обществото, държавата. Музиката през последното столетие – загуба на идеалите, принизяване на критериите, загуба на нравствените основи и в музиката, и в обществото. „Каквото в музиката, това и в живота“. Музиката като терапия за здравето на индивида и обществото – преглед в древността и постепенно „забравяне“ и изместване в съвременната медицина; музика на природата – дарове на земята – хармонизиране с природата – оздравяване.

Визитка

Инженер по автоматизация, патентен специалист, преводач.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0895 638 154 ; 0884 749 423