Визитка

 

Мария Кръстева е магистър по психология, магистър по молекулярна биология и доктор по генетика. Дълги години изучава молекулярно-генетичните механизми на различни болести при човека. Има над 20 научни публикации в тази област. Нейните търсения я срещат с Мари-Жинет Ро от Канада, при която се обучава по метода Психо-биология. Преминала е сертифициран курс по хипноза и хипнотерапия към БАХХ. Посещавала е редица курсове по семейното и детско консултиране. Участвала е в множество семинари и тренинги за развитие потенциала на личността и има богат личен опит в преживелищни методи и терапия. Провежда индивидуални консултации, групови сесии и семинари.

 

 

 

Тема

 

Епигенетика или защо не сме жертви на наследствеността си

 

Дълго време в науката се лансира теорията за генетичния произход на болестите, според която ние сме изцяло предопределени от нашите гени и сме един вид жертви на наследствеността си. В тази лекция с много примери и нагледна информация ще ви покажа защо това не е така. Ако използваме компютърна аналогия, гените са „хардуеъра” на клетките. Те обаче се нуждаят от допълнителни инструкции (от „софтуеър”), които да определят какво, кога и къде да извършват. Тези инструкции представляват епигенетичния код. Той силно се влияе и може да се променя в зависимост от условията на средата и е начин да се приспособяваме. Чрез него в клетките се записва опитът ни – „молекулната мъдрост” на тялото. Това означава, поне на теория, че ако част от епигенетичния опит (нашия или на предците ни) не е адаптивен за нас, бихме могли да се „откажем” от него като променим нагласите, мисленето и навиците си. По този начин епигенетичната революция предизвика дългогодишните закостенели схващания за ДНК като наша „съдба” или дори „присъда” и някак съвсем изненадващо ни даде право на известен контрол върху нашите гени.

 

Контакти

 

E-mail: maria_krasteva@abv.bg

Телефон за връзка : 0884853524