Визитка  

 

Мария Кръстева

Мария Кръстева е молекулярен биолог и доктор по генетика. Завършила е магистратура по психология и сертифициран курс по хипноза и хипнотерапия. Повече от 20 години се занимава с научно-изследователска дейност в областта на молекулните механизми на болестта. През последните години интересите й са насочени към изучаване на влиянието на психичните фактори в болестния процес и изследване на взаимовръзката „психика-тяло”. Привърженичка е на концепциите за интегриране на познанието чрез търсене на допирателните точки между научните и научно-приложни подходи, с акцент върху ролята на психиката и духовността в името на една обща цел – благосъстоянието на човека.

Извън изследователската си работа, Мария изнася лекции, провежда индивидуални и групови консултации, и хипнотерапевтични сеанси.

 

Тема

 

Майчината грижа и гените

Периодът преди зачеването, бременността и ранният етап от живота са особено чувствителни към влиянието на факторите на средата. Именно през тези етапи от развитието се залага функционалният и регулаторен капацитет на органите и системите. Записват се биологични програми, които целят да осигурят адаптация на бъдещия организъм към средата за живот. Психо-емоционалният стрес, хранителният режим и токсините могат да поставят епигенетични отпечатъци с дълготрайни последствия върху генната функция. Това са модификации в ДНК, които променят начина, по който гените се включват и изключват, без да променят самия генетичен код. Тези програми маркират тенденциите, по които ще протече животът на индивида.

Как ни помагат тези знания и има ли място насоченото родителство в живота на съвременния човек?

 

Контакти

 

E-mail: maria_krasteva@abv.bg

Телефон за връзка : 0884853524

Сайт: http://www.mariakrasteva.com