Тема

Новото Еко училище „Слънчев лъч“

Представяне проекта на училището, етапа на развитие и неговото бъдеще. Хармонична и здравословна среда и образователен процес, включващ „Слънчевата педагогика“ на Учителя Петър Дънов, Сугестопедията на проф. Лозанов и интегриране на Монтесори метод, на Мария Монтесори. Ще бъдат споделени основните цели и идеи на училището.
Училище Живот, училище Любов!

Визитка

Управител на „АВЕ принт“ ЕООД. Като майка с активна обществена позиция седма година работи по създаването на училище „Слънчев лъч“, което е с основната идея да промени отношението към децата и метода на преподаване. „Образованието трябва да обхване цялостното развитие на детето и да работи с любов.“

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0887 447 335