Мария Ченова1

Тема

Гаятри мантра и значението й за по-ефективното усвояване на учебния материал

Споделяне на опита на индийската образователна система за интегриране на древни методи като „Гаятри мантра“ в съвременната образоватъелна система, за повишаване ефективността на учебния процес.

Визитка

Родена през 1960г в гр.Перник. Изучавала антропология в НБУ. Участвала в редица курсове на Бихарската школа по йога – Мунгер, Индия.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0876 822 595