Мари-Жинет Ро 2

Тема

Декодиране на психичните корени на заболяванията

Визитка

Дипломиран специалист по акупунктура, психотерапевт, лектор и преподавател. Нейните търсения са я отвели към задълбочаване на познания й в специалности като хипноза и невролингвистично програмиране. Като изследовател и специалист тя се спира върху „Тотална биология на живите същества“ и интензивно се обучава в тази нова дисциплина в курсовете на Клод Саба във Франция и Канада. От 2004 година Мари-Жинет Ро дава консултации в тази област, организира семинари и конференции в Канада, Франция, Швейцария, Белгия и Полша. От 2011 г. Мари-Жинет Ро провежда семинари и в България, запознавайки широк кръг от хора и специалисти с основата на Германска Нова Медицина на д-р Хамер, Тоталната Биология на д-р Саба, Био-психогенеалогия на Жерар Атиас и др. съвременни направления в сферата на терапията и лечението.

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: +33 (0) 6-62-38-53-81

Видео лекция


Лектори →