Мартин Атанасов1

Тема

Терапевтични аспекти на посвещението в древните тракийски мистерии

Темата е свързана с изкуството на древните мистерии, продукт на който са стенописите в гробницата в Казанлък. Ще наблегна на факта на душевното пречистване по време на подготовката за посвещение, както и по време на самото посвещение, когато душата на посвещавания по определен начин се е сливала с пречистата архетипна Световна Божествена душа. Това е ставало върху ритуалното каменно ложе, каквото има в повечето тракийски храмове (гробници) и което е пресъздадено на централната сцена в казанлъшката гробница! Това е най-старата форма на психо терапия!

Визитка

Роден е в Пловдив през 1969. Завършил съм Техническия университет в София (индустриален мениджмънт) и Margarethe Hauschka-schule в Германия (арт-терапевт). Автор на 3 книги в областта на древното изкуство:
https://www.helikon.bg/books/58/-Тракийските-стенописи- от-Казанлък_186970.html
http://trud.cc/?cid=9&pid=10804
https://www.helikon.bg/author/Март Атанасов_110890/

Контакти

E-mail: Телефон за връзка: 0883 604 339