Визитка

 

Наталия Накова е духовен и висококвалифициран емпатичен консултант. Използвайки интуитивните си способности на емпат, виждане, усещане, чуване, а така също и директно знаене, Наталия чувства емоциите на другите и е в състояние да определя какви са блокажите на едно затворено сърце.

В резултат на дългогодишните си изследвания и енергийни анализи се раждат нейните методи и учения, които, чрез силата на любовта, подпомагат енергийно-чувствителните същества при изцеление на тялото, пробуждане на душата и трансформиране на тяхната реалност. Нейният уникален метод на работа помага за разграждането и освобождаването на много блокажи и кармични свързаности и ни показва най-светлите потенциали за нашия живот, като промяната вътре в нас се усеща на много нива. Мъдрост, Любов и Сила, събрани в едно, за да изцеляват чрез силата на любовта на сърцето, където се проявява самият Източник – това е Наталия. Наталия провежда също така: Индивидуални сесии и Сесии за двойки.

 

Медитативна практика

 

СВЕЩЕНАТА ТРОИЦА – УМ-СЪРЦЕ-ТЯЛО – изцеляваща медитативна техника

 

Ще бъде канализиран метод за Проява и Сливане в Едно на Ум-СърцеТяло

Този вид медитативна работа се отличава с това, че няма предварителна подготовка. Всяка среща е уникална. Наталия създава едно свещено пространство, където всичко се случва в момента, на живо. То се ражда и разгръща от енергията на присъстващите и работи за изцеляване и лично благополучие. Това е животворна енергия на жив живот, жива светлина и жива любов, идващи директно от сърцевината на Източника.

Тези медитативни техники са мощен „инструмент“, който помага на хората да си спомнят любовта вътре в себе си и да се свържат с нея. Чрез тях всеки участник може да възнамери от дълбините на своята сърцевина здраве, енергийна свобода, вътрешен мир и животворен живот.

Те са специално разработени от Наталия и са придружени с музика.

„ Сътвори мира, здравето, благоденствието и радостта за себе си, защото знаеш, че така ти ги сътворяваш за всеки един човек на Земята.

 

С обич, Наталия

 

По време на тези срещи всеки присъстващ:

– се свързва по-дълбоко със своята лична сила;

– получава полезна информация и отговори за себе си, живота и цялото;

– спонтанно се разграждат блокажи и кармични свързаности;

– стига се до лични осъзнавания за това кои сме и защо сме тук;

– постига се трайно състояние на хармония и мир със себе си;

– силно чувство на връзка и трайно усещане на мир в тялото;

– освобождаване на емоционални модели.

Код: Изцеление, Проява и Сътворяване в енергията на Любовта!

 

Контакти

 

E-mail: contact@natalianakova.com

Skype: Natalia Nakova  natalianakova

Сайт: http:// www.natalianakova.com

Телефон за връзка: 0886 734 859