Визитка  

Никола Петров

Никола Петров е природолюбител, баща и авантюрист. Има опит в различни проекти свързани с устойчивото развитие. Обучения в областта на природосъобразното земеделие, добрите практики в земеделието и др. Участвал е в организацията на няколко издания на фестивала „Експеримент: Събуди се!“. Занимава се с уеб дизайн, пермакултура, йога и фотография.

Тема

Живите места в България, духът на природата

Целта на тази лекция е да се запознае широката общественост с новоизградената платформа за Живи места в България. Създадохме я, защото се появи необходимостта от това всички хора, които са избрали да живеят природосъобразен живот на село или на друго място, да обменят помежду си опит, знания и продукция. Има хора, които спонтанно взимат решение да напуснат града и да се завърнат към природата, да отглеждат храната си или просто да живеят на спокойствие далеч от шумната градска среда. Това е свързано с редица предизвикателства, сред които липсата на знания и умения в това ново начинание. В България вече има хора минали по този път, които с радост биха споделили своят опит в тази област.

Контакти

Сайт: http://possiblelife.org